titol
Biblioteca

La biblioteca, especialitzada en llibres de temàtica humanística, és mantinguda per la Fundació Queralt i compta amb el suport de la URV i de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

Al marge de les obres de referència general (diccionaris, enciclopèdies), la biblioteca es caracteritza pel seu fons en filosofia, textos dels grans filòsofs i monografies sobre les diverses branques de la reflexió filosòfica.

L’antiguitat clàssica hi és representada: col·lecció completa de la Fundació Bernat Metge, volums solts de les col·leccions Budé i Loeb Library, com també monografies diverses.

" el fons de la biblioteca és constituït per obres clàssiques de cultura humanística, si bé la secció més ben representada es la filosofia medieval"

Sens dubte, la secció més ben fornida és la de filosofia medieval. La biblioteca posseeix introduccions al pensament medieval, textos dels autors més importants i monografies sobre llur pensament, com també les obres completes de molts pensadors medievals. Arran de la publicació per Obrador Edèndum de la Traducció de l’Obra llatina de Ramon Llull, la biblioteca ha augmentat notablement el seu fons de textos de Ramon Llull (MOG, ORL, ROL, NEORL) i també d’estudis sobre el pensament lul·lià.

fotografia

Actualment, el Servei de Biblioteca i Documentació de la URV dóna el suport tècnic necessari per a la catalogació de la biblioteca.