titol
Patronat
Membres de la Fundació Quer Alt
Damià Amorós Albareda
President
   
Josep Batalla Costa
Fundador
   
Joan Lluís Llorens Marsal
Secretari
   
María José Figueras Salvat
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili
   
Ramon Mullerat Figueras
Alcalde de Santa Coloma de Queralt
   
Eulàlia Albareda Lliró
   
Bernat Aubia Rumbau
   
Elena de la Cruz Vergari
   
Josep Domingo Ferrer
   
Carles Duarte i Montserrat
   
Alexander Fidora Riera
   
Lluís Foix Carnicé
   
Antoni Gonzalez Senmmartí
   
Elisa Martí Lòpez
   
Pere Ignasi Poy i Baena
   
Antoni Rius Carrasco
   
Cristina Villanueva Díaz