Des dels seus inicis Obrador Edèndum s’ha presentat com una empresa d’estructura artesanal que pretén de publicar textos i estudis referents a la cultura humanística i científica. El seu àmbit d’edició és, doncs, l’assaig filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d’idees. L’objectiu de l’editorial és, doncs, que els llibres publicats puguin pertànyer al que hom anomena “alta divulgació”, adreçada a un públic cultivat, exigent però no especialista.

Un consell editorial, format per membres de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació Quer Alt, vetlla perquè els llibres editats s’ajustin al nivell propi de les publicacions universitàries.

" l’ Obrador Edèndum s’ha proposat publicar obres que culturalment semblen necessàries però que comercialment no resulten gens viables"