Avís legal

La Fundació Quer Alt, amb el CIF: G-43914969, està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, classificada com a fundació benèfica de tipus cultural, en virtut de la resolució dictada el dia 15 d’octubre del 2008.

    Pl. de la Llibertat, 5
    43420 Santa Coloma de Queralt
    telèfon 977 881 398
    fax 977 881 398
    correu@fundacioqueralt.cat