titol
Aula de la Gent Gran

Les Aules de la Gent Gran són un projecte social engegat per la Universitat Rovira i Virgili a fi de donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat. Dins la seva política de participació cívica, la universitat vol estrènyer la seva relació amb l’entorn social i per això hi participa de ple oferint formació a la gent gran. Es tracta de possibilitar que les persones grans que disposen d’un cert lleure puguin estar al dia de nous coneixements en aquells àmbits que més els interessen.

" el lleure de què disposen moltes persones grans els hauria de permetre que estar al dia en aquells àmbits que més els interessen "